Exposicions Treballs de Recerca

Els dies 29 i 30 de gener es van realitzar les exposicions orals dels treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat. El TR és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de Batxillerat i comporta una investigació i anàlisi profund sobre un tema escollit per l’alumne que:

  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està dirigit per un professor/a – tutor/a de l’escola.
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment ( convidem les famílies a venir a la presentació oral)
  • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’ informe escrit i la presentació oral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *