Competències Bàsiques de 4t ESO

Els dies 6 i 7 de febrer es van realitzar les proves externes de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament  a 4t d’ESO.

Aquestes proves avaluen les competències i coneixements que ha adquirit l’alumnat al final d’ESO en llengua catalana, castellana, anglesa, matemàtica i cientificotecnològica.

Aquest és el setè curs que s’aplica i les fan tot l’alumnat de totes les escoles de Catalunya.

L’escola Betlem destaca pels excel·lents resultats obtinguts que la posicionen com una de les millors escoles de Catalunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *