Literatura Universal

En l’assignatura de Literatura Universal de 1r de Batxillerat hem treballat diverses obres clàssiques que van des de l’Edat Antiga fins el segle XX i ara n’estem llegint una del Romanticisme: Frankenstein de Mary Shelley. Com en totes les lectures les primeres sessions són més teòriques i serveixen d’introducció per presentar el marc general en què s’insereix la lectura. Un cop els alumnes tenen l’obra contextualitzada comencem a fer la lectura del llibre la qual és combinada en veu alta i col·lectiva i en silenci i individual. I ara que ha arribat el bon temps aprofitem per sortir a llegir al pati de l’escola. Com que fem sessions de quasi dues hores els alumnes també fan un diari de lectura perquè no se’ls facin les classes tan feixugues. Es tracta d’una mena de diari personal en què han de traçar l’evolució dels personatges de l’obra, les sorpreses amb què s’han anat trobant i les emocions que els està provocant aquesta. Per plasmar aquestes qüestions al diari, tenen la llibertat de fer-ho a través de l’escriptura i el dibuix. Amb aquesta estratègia lectora es pretén, en primer lloc, fomentar l’hàbit lector de l’alumnat i, en segon lloc, promoure l’esperit crític a través de l’expressió de les seves emocions i opinions. L’objectiu últim, doncs, —i amb el docent fent de guia en aquest aprenentatge continuat— és el d’encomanar el gust per la lectura d’obres clàssiques fent-los conscients que cada lectura és personal i intransferible i que una lectura pot adoptar moltes mirades totalment vàlides.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *