Construccions a Robòtica

Els alumnes de primària de l’Escola Betlem realitzen diferents tipus de projectes a l’hora de Robòtica. En aquest espai els infants deixen anar la seva imaginació i donen forma a les seves idees amb l’ajuda de wedo 2.0. Els projectes els realitzen de forma cooperativa en grups de tres o quatre persones, on cadascú desenvolupa …